SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/031 | 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Jogszabályi háttér

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

(4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

107.§ (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(3) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és karitatív,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelmi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,

b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,

d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

Az alábbi linken található iskolánk közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzata

Elolvasom

Jelenleg az alábbi intézményekkel van iskolánknak együttműködési megállapodása

Intézmény

Címe

Képviselője

Időszak

Telefon

E-mail

Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület

4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a.

Balogh Erika

2016. 07. 01-től visszavonásig

Balogh Sándorné: 30/6475956

 

bsneilike@gmail.com

 

Zene a Fiatalokért Egyesület

4150 Püspökladány, Kalapács u. 34/1.

Ráczné Fekete Ilona elnök

2020. szeptember 1-től visszavonásig

20/9318167

zafepl19@gmail.com

Püspökladány Katasztrófavédelmi Kirendeltség

4150 Püspökladány, Kossuth u. 10.

Lövei Csaba tű. ezredes, kirendeltség-vezető

2020.09.01-től visszavonásig

54/451-555

20/3884781

puspokladany.hot@katved.gov.hu

Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület

4150 Püspökladány, Kaán K. u.54.

Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka

alkalmanként

20/2037499

kenderkoc.e@gmail.com

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

4161 Báránd, Kossuth tér 11.

Mile Zsanett

határozatlan

70/9359409

milezsani@gmail.com

Tetétlen Községi Önkormányzat

4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.

Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

2020. július 1-től határozatlan ideig

54/712-000

30/7460427

tetetlen.pmh@gmail.com

Gonda Ferenc Városi Könyvtár

4183 Kaba, Szabadság tér 9.

Boldoghné Kiss Ágnes

2020. június 15. visszavonásig

54/522-006

sarimelindakatalin78@gmail.com

Gyémánt Otthon Nonprofit Kft.

4173 Nagyrábé, Liszt F. krt. 14.

Nyergesné Földesi Júlia

Egyeztetés után bármikor

20/9644070

gyemantotthon@gmail.com

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

4025 Debrecen, Simonffy u. 44.

Ujvárosy Andrásné

2020. november 13-tól

52/531-427

hajdubiharmegye@voroskereszt.hu

Bárándért Egyesület és Polgárőrség

4161 Báránd, Kossuth u. 51.

Ábrányi Ferenc

2020. 01-01-től visszavonásig

70/3759266

barandert@dunaweb.hu

Püspökladányi Városi Lövész és Tömegsport Klub

4150 Püspökladány, Kodály Z. u.4.

Somogyi József

Pl.,Szent I.u.56.

2021. május 1-től visszavonásig

20/3998788

20/3343247

josomogy@gmail.com

szilagyi.s75@gmail.com

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

4150 Püspökladány, Petőfi u. 5-7.

Galiné Mile Andrea mb. intézményvezető

2021.05.20-tól határozatlan időszakra, de tanulónként előzetes egyeztetés szükséges

54/452-796

ladanytv@ladanytv.hu

Napfényes Támogató Szociális Egyesület

4150 Püspökladány, Petőfi Sándor u. 19.

Hajdu Lajos

2021. június 21. naptól visszavonásig

20/4496662

info@napfenyesegyesulet.hu

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.

Kiss Tibor polgármester

2021. június 15-től határozatlan ideig

54/474-024/15

54/474-011

gebeidora9003@gmail.com

onko4171@t-online.hu

Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár

4183 Kaba, Szabadság tér 9.

Vágó Emese

2021.06.20-tól határozatlan ideig

70/3601828

30/3565581

kabakonyvtar@gmail.com

vagoemese@gmail.com

Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

7228 Döbrököz, Páhy u. 45.

Farkas János elnök

2021.07.19 napjától visszavonásig

74/435144/13

opre.roma@freemail.hu

A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület Túrkeve

5420 Túrkeve, Ágota utca 10.

Hajdú Emma

2021.07.01-visszavonásig

70/2031246

a.remeny.rabjai.turkeve@gmail.com

Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola

4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.

Kóródiné Bojtor Anikó

Smidróczki Zsolt

2021. augusztus 23-tól határozatlan ideig

54/451-134

csenki.ami@gmail.com

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

4150 Püspökladány, Szent István u. 33.

Tornyi Anita Anna

2021.01.01-től határozatlan ideig

30/1516575

gondoz.ladany@gmail.com

Erőss Lajos Református Általános Iskola és Óvoda

4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Biróné Szabó Brigitta

2023. május 24-től visszavonásig

54/470-692

erossisk@erossisk.hu

Országos KID Egyesület

4025 Debrecen, Simonddy u. 4-6. fszt. 41.

Kisné Dr. Takács Judit

2021.01.01-től határozatlan ideig

30/4880395

orszagoskidegyesulet@gmail.com

Bárándi Csillagvirág Egyesület

4161 Báránd, Táncsics u. 14.

Futóné Török Tímea

2022. június 15 – visszavonásig

70/9350451

toroktimea02@gmail.com

Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola

2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Kazinczi-Tóth Enikó intézményvezető

2022. augusztustól a közösségi szolgálattal töltött órák teljesítéséig

30/4535268

iskola@hunyadisok.hu

Karacs Ferenc Kollégium HB1601

4150 Püspökladány, Hősök tere 2.

Kövesi Tamás intézményvezető

határozatlan

Karikó Levente Kadosa 54/451-187

karacs.kollegium@gmail.com

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

5300 Karcag, Horváth F. u. 1.

Hodos Bálintné intézményvezető

2022. szeptember hónaptól

Vargáné Szabó Zsuzsanna

59/312-716

kgszoc@enternet.hu

Futó Daru Sportegyesület

4150 Püspökladány, Honvéd u. 7-11. 2/2/6.

Rácz Krisztián János elnök

2022. október 1-től visszavonásig

70/3364536

raczkrisztian@gmail.com

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.

Dr. Komoróczy Károly

2023.03.27-2023.12.31.

70/4585809

pladanykft@gmail.com

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/A.

Ráczné Fekete Ilona

2023.05.01-2023.08.31.

20/971-4877

muvhaz@nagyrabe.hu

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.

Galgócziné Gyányi Edit

2023. június 1-től visszavonásig

30/339-7387

Rozsnyai Zsoltné: 30/328-4264

ovodapuspokladany@gmail.com

Madarász Imre Egyesített Óvoda

5300 Karcag, Táncsics krt. 17.

Gulyás Ferencné intézményvezető

2023. 06. 20-tól határozatlan ideig

59/503-323

madaraszimreovi@gmail.com

Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület

4150 Püspökladány, Mikes u. 2.

Joó Attiláné

2023. július 10-től határozatlan ideig

70/424-7659

jooattilane@gmail.com

Szerep Községi Önkormányzat 

4163 Szerep, Nagy út 53.

Verő Tünde, Győriné Boruzs Anna

2023. augusztus 28.- visszavonásig 

30/683-5677

szerep.konyvtar@gmail.com

Berekböszörményi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.

Sütőné Magdics Zsuzsanna

2023.09.11.- határozatlan ideig

30/147-0913

htunde177@gmail.com 


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Telefon: +3654451102

E-mail: titkarsag@karacs.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/031


2024Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola