SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/031 | 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Projektek

EFOP-1.8.5-17

Magyarország Kormányának felhívására a Sárréti Középiskolás Diákokért Közhasznú Alapítvány 2017-ben az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása, az étkeztetésben résztvevők szemléletformálása, valamint a köznevelési intézmények étkeztetési körülményeinek javítása érdekében pályázatot nyújtott be EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges életstílus népszerűsítése a püspökladányi középiskolában címmel.

A felhívásra benyújtott, EFOP-1.8.5-17-2017-00053 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 20.000. 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás mértéke 100%.

A pályázat célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.

A projekt befejező dátuma 2019.július 31.

„Menő menza”

Öröm az iskoláknak, hogy a kormány a nevelési intézmények tárgyi ellátottságának fejlesztését kiemelten fontosnak tartja. Értem ez alatt nemcsak az iskolák bútorzatának cseréjét, hanem az épületek felújítását, új épületrészek létrehozását is.

Csak nézzünk körül! A helyi középiskola tetőszerkezetén elhelyezték a napelemeket, ami megújuló energiát hasznosít. Folyamatban van a Petőfi Általános Iskola Bajcsy úti épületének teljes körű energetikai felújítása (teljes nyílászárócsere, tető-és falszerkezet hőszigetelése és a gázfűtés kiváltása a megújuló geotermikus és napenergia felhasználásával). Az Erőss Lajos Református Általános Iskola udvarán már megépült az új műfüves pálya, és folyamatban van új, további épületszárny kialakítása.

Az újság korábban megjelent számában már hírt adtunk arról is, hogy a középiskolái képzést támogató pályázat: „Lépj egy fokkal feljebb” szintén nyertes.

Még nagyobb öröm számunkra, hogy a kormány figyelmének homlokterébe nemcsak az iskolai körülmények, a képzésre vonatkozó támogatások kerültek, hanem a tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése. Ennek bizonyítéka a Menő menza elnevezésű pályázat meghirdetése, mely az egészséges életmód kialakítására vonatkozik. A felhívás illeszkedik a kormány által tervezett Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégiájához.

Miért is van a pályázat kiírásának létjogosultsága? Illetőleg miért válik égetően szükségessé ennek megvalósítása?

A felmérések azt mutatják, hogy a lakosság több mint fele, elhízott. Sajnos, a gyerekek sem kivételek: köztük is sok az elhízott vagy éppen a kórosan sovány. A XXI. század digitalizációs világában egyre nagyobb a veszélye annak, hogy ez a tendencia még növekedik.

Az egészségtelen táplálkozás és a kellő mozgás hiánya ezt támasztja alá. Mindez pedig azt eredményezi, hogy a tanulók könnyebben megbetegednek, ennek folytán növekszik a hiányzások száma, csökken ezen tanulók iskolai teljesítménye, testi fejlődésük nem megfelelő mértékű, növekedésük elmarad a megfelelő ütemhez képest. Ezáltal egyéni életminőségük romlik, szociális kapcsolataik egyre gyengébbek, bizonytalanabbak lesznek.

A Menő menza pályázat ezzel igyekszik szembefordulni. A kiírásban felhívást intézett a kormány az iskolákhoz az egészséges életvitellel összefüggő szemléletformálás megvalósításáért. E felhívásban elsődlegesen fontos a gyerekek testi, szellemi valamint lelki fejlődése, mely magába foglalja a rendszeres testmozgást és az egészséges táplálkozást. A pályázat az általános iskolás és középiskolás korosztályt célozza meg, hiszen ebben az életkorban alakul ki az ízlés, a táplálkozási szokás, a helyes étkezési mód és a kulturált étkezési magatartás.

A pályázat átfogó célja az egészségmegőrzés, az egészségtudatosság növelése, a betegségektől való védekezés, a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növelése. A konkrét cél pedig: a köznevelésben résztvevő gyermekek egészséges táplálkozásához szükséges tudás és képesség megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.

A pályázat nagyon sokrétű. Mindenekelőtt felméri a gyerekek táplálkozási szokásait. Egészséges életmódra nevelő programok sorát kínálja fel, melyben nem csak megismerni, beszélni lehet az egészséges ételekről, de el is lehet azokat készíteni és fogyasztani is. Alkalmat ad főzőversenyek rendezésére, ételkóstolásra, étrend-tervezésre, kalóriaszámlálásra. Mindezeket a megszerzett ismereteket mindennapjaikban is alkalmazhatják. A pályázat lehetőséget biztosít konyhai eszközök beszerzésére. Kialakíthatók lesznek az iskolákban az ivókutak, hogy minden tanuló elegendő vizet fogyaszthasson. Akár salátabárt, tankonyhát vagy tankertet is megvalósíthatnak a gyakorlat során.

A Menő menza pályázatot számos iskola (15) megnyerte Bodó Sándor országgyűlési képviselő választókerületében. Köszönet érte, és köszönet mindazoknak, akik dolgoztak és dolgoznak azon, hogy Püspökladány város iskoláiban (3) a tanulók az egészség életmódot az eddigiektől magasabb színvonalon elsajátíthassák.

Tudnunk kell, hogy rendkívüli feladatot vállalnak azok a tanárok, akik a programban részt vesznek, hiszen bármennyire is érdekesek és hasznosak lesznek ezek a foglalkozások, nehéz lesz belesűríteni az egyébként is sűrű és magas óraszámot tartalmazó tanrendbe.

Mégis hittel és reménnyel telve fognak bele a munkába a pedagógusok bízva a tanulókkal és a szülőkkel való együttműködésben.

Tódor Györgyné


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Telefon: +3654451102

E-mail: titkarsag@karacs.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/031


2024Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola